Vi förvaltar din kvalitet

Vi samarbetar med partners som kräver högsta möjliga kvalitet.

Oavsett om du använder Gekkos etiskt utvalda leverantörer eller dina egna så övervakar våra experter varje steg i processen och levererar kvalitet till dig med omsorg och över förväntan.

 • Icon

  Personlig service

  Som vår kund kommunicerar du direkt med din kontaktperson som är uppdaterad på dina krav och projekt. Vi är redo att agera för din räkning.

  Mer
 • Icon

  Stöd i försörjningskedjan

  Vi har arbetat med tillverkning i Kina sedan 1991 och är redo att ge dig stöd och råd i varje länk i försörjningskedjan.

  Mer
 • Icon

  Inriktade på att hitta lösningar åt dig

  Vi informerar dig aldrig om problem utan att föreslå rimliga lösningar vare sig det gäller inköp, kvalitetsfrågor eller uppförandekoder.

  Mer

Vad vi gör

Med vår kunskap, kompetens och beprövade metoder hjälper vi dig till märkbara resultat i inköpsprocessen. Inte enbart via kvalitetssäkring utan även i form av kostnads- och tidsbesparingar och stärkta leverantörsrelationer. Med oss på plats kan du snabbt och med förtroende uppdatera din organisation och dina kunder .

 • Icon

  Hitta och utvärdera leverantörer

  Mer >
 • Icon

  Kvalitetssäkra

  Mer >
 • Icon

  Styra och utveckla leverantörer

  Mer >
 • Icon

  Företagets sociala ansvar

  Mer >