Fokus på Sverige

Handel- och handelspolitik

Mässor och utställningar

 • Biz Trade Shows – ett globalt register över mässor och utställningar
 • Events Eye – en bra sida som listar de stora mässorna med fokus på handel
 • China Trade Shows – mässor och handelsutställningar i Kina
 • Canton Fair – en av de större mässorna i Kina.
 • TDC Fairs – handelsmässor organiserade av Hong Kongs handelsutskott.

Kvalitetskonroll och standarder

 • ISO – The International Organization for Standardization
 • NSSN – The National Standards Institute är en av de bättre såkmotorerna för information relaterat till standards och certifiering

Publikationer om kvalitet

 • QualityDigest – ett magasin och en websida helt dedikerad till frågor rörande kvalitet

Corporate Social Responsibility

 • GRI – Global Reporting Initiative utvecklar och sprider riktlinjer för hur företag och organisationer bör rapporter sina CSR initiativ. “Sustainability Reporting Guidelines” är deras publikation som frivilligt kan användas i detta syfte.
 • FLA – The Fair Labor Association är en ideel organisation med fokus på att skydda och stärka arbetares rättigheter och förbättra arbetsförhållanden.
 • ILO – The International Labour Organization ligger under FN och arbetar för förbättrade arbetsförhållanden världen runt.
 • BSCI – The Business Social Compliance Initiative är en affärsdrivet samarbete och forum som arbetar för förbättrade sociala förhållanden genom hela leverantörskedjan.
 • SA8000 – En internationell standard för arbetsförhållanden, utvecklad av Social Accountability International (SAI).
 • ICO – The Institute of Contemporary Observation är en kinesisk organisation som fokuserar CSR, förbättrade arbetsförhållanden och lagändringar.
 • BSR – Business for Social Responsibility arbetar med sitt nätverk av över 250 medlemsföretag för att utveckla hållbara affärsstrategier och lösningar genom konsulting, forskning och samarbeten.
 • Blue Angel – Den officiella hemsidan för den första miljörelaterade etiketten för produkter och service.
 • EcoLabel – hemsida för the European Union Eco-label

Hemsidor för upphandling och sourcing

 • Alibaba – En av de största siterna där leverantörer och köpare kan handla.
 • Global Sources – Handla från verifierade leverantörer i Kina.
 • Made in China – En känd site för sourcing. .
 • Smart China Sourcing – Handla från verifierade leverantörer i Kina och restem av världen.