Vårt omsorgsfulla förhållningssätt i allt det vi gör ligger som grund till Gekkos verksamhet och främjar uppmärksamhet på detaljer i vårt samarbete med dig.

2014-05-01 12.59.04

Med expertis i många olika produktionsaspekter inkluderat ISO 14001 och SA 8000 standard ger vi dig en unik kundservice där avstånd och kulturella skillnader överbryggas av en skandinavisk ledning och lokalt kinesisktalande team.