Gekko samarbetar med krävande kunder och kopplar samman dem med noga utvalda leverantörer för att skapa de bästa förutsättningarna för kvalitet och hållbar produktion i Kina.

dreamstime_m_39964883Det är lätt att hitta tusentals kinesiska leverantörer på mässor och på internet men att välja rätt leverantör för att passa ditt företag är både kostsamt och tidskrävande. De allt mer professionella presentationerna som lockar och gör det attraktivt för utländska kunder att inleda kontakt är ofta en fasad och sanningen kommer inte fram förrän arbetet har gått igång och när det kan vara för sent att göra något åt. Läs vår fallstudie om inköp via webben.

Vår långa erfarenhet av Kina gör det möjligt för oss att välja och hantera trovärdiga fabriker för långsiktiga samarbete, så att du som kund har mindre att oroa dig för.