Tjänster

Din kvalitet är i våra händer och vi uppskattar det ansvaret du anförtror oss.

Gekko expertis och beprövade processer går utöver hållbara inköp, kvalitetssäkring och uppföranderevisioner. Med vår helhetssyn och skräddarsydda lösningar ger dig mätbara resultat i form sparad tid och kostnad samt en stabil tillväxtgrund. Vi tror på långsiktiga relationer med kunder och tillverkare och därför investerar vi tid i att lära känna dig som kund med dina specifika behov och affärsmål så att vi kan ge dig det där lilla extra. Vårt mål är alltid att din investering i kvalitetsarbete via Gekko ska vara av nytta både för dig och för din leverantör.

Serviceavtal och betalningsvillkor

De flesta av våra kunder föredrar att arbeta med Gekko via ett årliga serviceabonnemang som ger utrymme för flexibilitet och målsättningar specificerade av dig. Våra service abonnemang omfattar även en provtid.

Sekretess

Våra kunder kan känna sig trygga i att Gekko behandlar varje ärende som konfidentiellt och det är en viktig del i den service vi erbjuder. Om Gekko inte specifikt har tillstånd att använda kundens identitet så gör vi aldrig det.

Vi låter varje projekt och presentation tala för sig själv och använder bara kunder som referens med uttrycklig tillåtelse.
Det är rutin för oss att använda sekretessavtal för att skydda kundens immaterial rätt. Utöver avtal för samarbete mellan kund och Gekko kan vi assistera med sekretessavtal för leverantörer som arbetar med verktyg och kundens originaldesign.

Personlig service

Som kund får du en egen välinformerad kontaktperson som följer dig genom projektets gång. Detta ger oss en tydlighet i relationen till leverantörer och vidare till snabba svar och lösningar.

dreamstime_m_15811879Stöd genom hela leveranskedjan

Vi har över 20 års erfarenhet av tillverkning i Kina och omfattande kunskap om kvalitetssäkring. Vi vet vad som krävs för att få saker uträttade. Ju tidigare vi kan engagera oss desto större värde kan vi tillföra i kvalite och resursbesparing.

Inriktade på att hitta lösningar

Skulle problem uppkomma i tillverkningsprocessen eller upptäckas i kvalitetskontroller tar vi proaktivt och systematiskt hand om varje ärende och bidrar med förankrade lösningsalternativ så att du känner att du har stöd från ditt team som finns på plats i din beslutsprocess.

Lokal närvaro

Vi finns på plats för att hjälpa dig och representera din organisation så att du inte behöver vara det!

Språk och kulturell överbryggning

Västerländsk och kinesisk affärskultur skiljer sig åt på många sätt och missförstånd är en av de vanligaste orsakerna till att problem uppstår. Vårt multikulturella team kan överbrygga både kultur och språkproblem för dig.

Fokus på kvalitet och hållbarhet

Kvalitetssäkring och aktiv produktionsnärvaro ligger som grund för framgångsrik utveckling och tillverkning i Kina, och vår övertygelse är att kontroll på kvalitet går hand i hand med en hållbar och ansvarsfull inställning till produktion.

Leveranskontroll

Din kvalitet är vår affär. Kvalitetsavvikelser som upptäcks tidigt i tillverkningsprocesserna påverkar vanligtvis inte leveransdatumen. Vi hanterar förseningsrisken med hög prioritet och vi strävar alltid efter att hitta lösningar så att våra kunder får produkter av hög kvalitet – i rätt tid.

Ansvarsfulla och hållbara inköpsprojekt

Vi hjälper dig att utvärdera tillverkare och hantera dina risker genom beprövade flerskiktade inköpsmetoder där vi ser över produktionskapacitet, kvalitetssystem, ledningssystem och efterlevnad av uppförandekoder. Om en tillverkare med potential för långsiktigt samarbete brister på något områden kan Gekko assistera med kompetensutveckling.