Företagets sociala och hållbarhets ansvar

Socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande är inte längre enbart en domän för stora internationella bolag och har utvecklats till att bli en nödvändighet snarare än ett alternativt för alla, både för inköpssidan som produktionssidan. Kunder, anställda och investerare värderar och förväntar sig att företag tar sitt ansvar för hur dess verksamhet påverkar människor och miljö.

dreamstime_xl_45870163

Vi ser CSR som en logisk förlängning av hur vi arbetar med kvalitets- och leverantörsutveckling. Vi är övertygade om att vårt hållbara sätt att arbeta bygger goda relationer och en öppen och ärlig dialog med leverantörerna är grundläggande också för ett framgångsrikts arbete med CSR. Våra tjänster har fokus på:

  • Ansvarsfull sourcing
  • Fabriksinspektioner
  • Träning och kompetensutveckling

Vi har sedan en längre tid ett partnerskap med Respect Sustainable Business, före detta Sustainia, där vi ansvarar för deras inspektioner i Asien.

Förenta Nationernas Global Compact har etablerat tio internationellt erkända och vida accepterade principer som relaterar till mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korrumption.

Mänskliga Rättigheter

Princip 1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande; och
Princip 2: Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter

Arbetsrätt

Princip 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar
Princip 4. Eliminera alla former av tvångsarbete
Princip 5. Avskaffa barnarbete
Princip 6. Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter

Environment

Princip 7:. Stödja förebyggande åtgärder för att motverka miljöproblem
Princip 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande; och
Princip 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik.

Motverka korrumption

Principle 10: Företag ska arbeta mot alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor