Kvalitetssäkring

Upptäck inte kvalitetsproblem på ditt lager – upptäck och åtgärda dem i produktionen med hjälp av Gekko. Vi fångar upp defekter och kvalitetsproblem när det fortfarande finns möjlighet att rätta till. Till nytta för både dig och din leverantör.

Gekko Quality Solutions erbjuder dig ett antal olika tjänster inom kvalitetskontroll.

dreamstime_m_23006491

Inspektionstjänster som stöder dig med

  • Omedelbar uppdatering från fabriksgolvet
  • Detaljerat beslutsstöd
  • Effektiv fotorapportering

Ju tidigare defekter upptäcks desto mer effektivt kan de analyseras och rättas till.

Inspektionsrelaterade projekt

  • Kompetensbyggande workshop
  • Benchmarking-system
  • Protokoll och standard för din produktionskvalitet

Ju mer information vi får av dig desto effektivare blir våra inspektioner. Gekko hjälper dig gärna att göra protokoll och checklistor och du erhåller en skräddarsydd rapport baserad på dessa från oss efter inspektionen.

Bra för kunden och bra för producenten

Vårt mål är att säkerställa att tillverkaren ser oss som en tillgång och en kommunikationskanal.

Diskutera med oss vilken typ av inspektion som passar för din produktion.

11641912_10204666359326088_321152863_o

Preproduction meeting PPM – Inspektion innan produktionen startar

NÄR/HUR: Gekko ordnar ett möte med fabriken där vi går igenom specifikationer, kvalitetsstandard och där vi identifierar risker innan produktionsstart. Mötet resulterar i ett protokoll som vi alla är överens om och detta dokument följer med in i produktionen och detaljerna följs upp i inspektionerna.

VAD:När väl produktionen har satt igång blir det dyrt och svårt att avbryta. Så innan någon tryckt på knappen kontrollerar vi att alla som är ansvariga har den information de behöver för att sätta igång med rätt produktion till dig.

Initial Production Inspection IPI – Inspektion när produktionen startar

NÄR/HUR: IPI utförs i produktionen antingen vid en testproduktion eller när produktionen just startar och är användbart när du ska sätta igång att arbeta med en ny producent eller en ny eller särskilt problematisk produkt.

VAD: inspektionen som syftar till att kontrollera att kraven uppföljs i praktiken består av:

  • Verifierade prover och specifikationer finns på plats och förstås av linje ansvarig och arbetare
  • Produktionprocessen är korrekt inställd och redo för att start
  • Passande styrmedel är på plats för att även en fullskalig produktionen kan uppfylla kvalitetskraven
  • Alla komponenter och allt material som behövs för produktion finns på plats

Om våra kunder har möjlighet brukar vi rekommendera att fabriken genomför en mindre produktionsserie inför den här kontrollen, så att vi samtidigt kan kontrollera de färdiga produkterna. Det här är ett bra sätt att undvika problem i den storskaliga produktionen.

>> Tillbaka

During Production Inspection DPI – Inspektion under produktionen

NÄR/HUR: Den här kvalitetskontrollen äger rum under pågående produktion och när åtminstone 20% av ordern har tillverkats.

VAD: Syftet är även här att så tidigt som möjligt identifiera problem och defekter med produkten, problem i produktionsprocessen eller med arbetarnas omsorg som kan leda till kvalitetsproblem. Då ersättning till arbetarna i fabriken ofta är ackordsbaserad är det viktigt för dem att kunna arbeta fort, men för kundens del är det viktigt att rätt förutsättningarna för att kunna arbeta fort och effektivt finns på plats.

En inspektion under produktionens gång kan ersätta en inspektion vid produktionsstarten men rekommenderas som ett komplement till PSI – slutinspektion – speciellt för en ny producent eller en ny eller problematisk produkt.

>> Tillbaka

Pre Shipment Inspection PSI – Inspektion på skeppningspackad produktion

NÄR/HUR: 100% av produkterna är producerade och åtminstone 80% är skeppningspackade.

VAD: Syftet är att kontrollera att produkterna uppfyller kundens krav och att ge kunden tillräckligt med information för att godkänna alternativt avslå skeppning av produkterna. Inspektion genom statistiskt urvalda stickprov i enlighet med den internationella AQL standarden eller kundens egen standard.

>>Tillbaka

Container Loading Inspection – Inspektion på gods som skall lastas

NÄR/HUR: den här kvalitetskontrollen äger rum på leverantörens lager eller ute hos våra kunders logistikpartner.

VAD: detta är sista chansen att göra någon form av inspektion och om ingen annan inspektion har utförts och om det råder tvivel om container innehåll så överser vi lasting och plombering. Slumpmässigt stickprov kan tas på skeppningslådors innehåll.

>>Tillbaka

Kvalitetskontrollsstandard:

imgo (1)kk

Vi använder oss av den internationella standarden MIL-STD-E eller AQL tabeller som statistiskt verktyg under inspektionerna. Vi hjälper dig att bedöma och besluta om var dina produkters AQL , på svenska, acceptabla kvalitets nivå – ska ligga och vi kan hjälpa dig att att diskutera detta med din leverantör. Även om AQL tabellerna kan verka komplicerade att följa vid första anblick så är det ett allmänt kontrollverktyg som används av tillverkarna själva. Om du vill ha mer detaljerad information om vad det skulle innebära för din produktion så kontakta oss så introducerar vi gärna konceptet till dig.

>>Tillbaka