Inköp och leverantörsutvärdering

Om du behöver assistans med hela upphandlingsprocessen eller oberoende utvärdering av leverantörer så erbjuder Gekko en den service du behöver.

dreamstime_m_21196689

Fabriksutvärdering – innehåll:

  • Företagsbekrivning
  • Organisation och ledning
  • Kontroll av certifieringar
  • Produktionskapacitet
  • Utrustning, maskinpark och anläggningar
  • FoU kapacitet
  • Kvalitetsstyrning
  • Arbetsförhållande och hälso- och säkerhetsbestämmelser

För mer detaljerad analys av arbetsförhållanden föreslås en uppförandekods audit – se avsnitt om Företagets sociala och hållbarhets ansvar

Gekko inspektioner baseras på internationell standard så som ISO 9001, ISO14001, Global Compact och MIL-STD-E/ AQL. Vi är inte en certifieringsinstans men hjälper dig, din agent eller dina leverantörer med utvärderingar, riskidentification och med att bygga kapacitet och kunskap för att sätta upp styrsystem för framtida certifiering och för att du ska känna dig trygg.

Leverantörsstyrning

Vi finns här för att följa upp att din leverantör förstår dina krav och att system och processer finns på plats för att effektivt uppfylla dessa kraven. Låt oss ta en diskussion om hur vi kan hjälpa dig att maximera dina viktiga leverantörsrelationer.